‘Eco-moestuin’ van Voedselbank bij Drentea

In het GreenField project van Drentea krijgt de Voedselbank Zuidoost-Drenthe een ecologische moestuin.  Drentea heeft een perceel grond van ca een hectare om niet beschikbaar gesteld voor realisering van bedoelde tuin. Dit in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het ecologische karakter van de nieuwe moestuin komt onder meer tot uiting in de manier van grondbewerking,…