Geen onderdeel van een categorieNieuws

In het GreenField project van Drentea krijgt de Voedselbank Zuidoost-Drenthe een ecologische moestuin.  Drentea heeft een perceel grond van ca een hectare om niet beschikbaar gesteld voor realisering van bedoelde tuin. Dit in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het ecologische karakter van de nieuwe moestuin komt onder meer tot uiting in de manier van grondbewerking, bemesting en onkruidbestrijding. Het zal allemaal zoveel als  mogelijk op milieuvriendelijke wijze gebeuren. Klanten van de Voedselbank zullen bij het onderhoud en het oogsten van de gewassen  in de gelegenheid worden gesteld om hieraan een bijdrage te leveren. De Voedselbank-tuin vormt onderdeel van het ‘GreenField’: een 20.000 vierkante meter groot tuin- en parklandschap met alle kenmerken van groene techniek, sociale innovatie en het kweken van bewustzijn naar mogelijke alternatieven in een circulaire economie. Vanuit zowel Drentea als de Voedselbank Zuidoost-Drenthe is sprake van een unieke samenwerking. ‘Onze visie en doelstellingen sluiten goed bij elkaar aan’. ‘De voedselbank beschikt straks via deze eco-moestuin over ‘gezonde groenten’ voor haar klanten’’, zegt Harrie Timmerman van de Voedselbank’.