Circulaire economie

Drentea is actief partner van de Vereniging van Inrichtings Professionals (V.I.P.). Deze organiseert op dinsdag 9 oktober een symposium over het actuele onderwerp Circulaire Economie.

Vanuit de Rijksoverheid en veel andere maatschappelijke groepen wordt de vraag naar circulair ondernemerschap alleen maar dringender. Er zijn nu acht door de Overheid benoemde aandachtsgebieden die zo snel mogelijk volledig circulair dienen te worden. Twee hiervan zijn gebouwen en inrichting. Deze raken onze branche direct en hebben grote gevolgen voor de manier waarop wij omgaan met leveren aan de Rijksoverheid en aan alle andere bedrijven die (in)direct zaken doen met aan de overheid gelieerde bedrijven en instellingen. De maatschappelijke druk op bedrijven om haast te gaan maken met echte stappen richting een circulair denkende en werkende maatschappij neemt hand over hand toe.

Maar hoe doe je dat? Wat wordt er van bedrijven en personen verwacht? Wat is er al geregeld en wat moet er nog geregeld worden? Het antwoord op deze vragen is niet altijd even gemakkelijk. De V.I.P. wil op dit symposium uitleg geven aan belangstellenden over dit onderwerp; binnen én buiten onze branche. De leden van de V.I.P. zullen aan het eind van het symposium een gezamenlijke verklaring ondertekenen waarin onvoorwaardelijke steun wordt toegezegd aan de invoering van circulaire principes in de bedrijfsvoering. Daarnaast neemt de V.I.P. het initiatief om met maatschappelijke partners in gesprek te gaan over een stelsel van richtlijnen dat er op toe moet zien dat de door de Rijksoverheid gestelde doelen daadwerkelijk gehaald worden.

Programma

13.00 Inloop
13.30 – 13.40 Welkomstwoord
13.40 – 14.10 Sabine Overhuber, TurnToo/Rau Architecten: ‘Materiaalpaspoorten- uitleg, belang en noodzaak’
14.10 – 14.40 Michel Schuurman, MVO Nederland: ‘Belang van CE voor branche en ondernemers’
14.40 – 15.00 Pauze
15.00 – 16.15 Referentie carrousel + koffie; presentaties van reeds gerealiseerde projecten, belicht door opdrachtgevers en opdrachtnemers
16.15 – 16.45 Arnoud Asseneer, Directoraat Generaal Milieu Internationaal; belang van inrichting voor het Rijksbreed Programma Circulaire Economie”
16.45 – 17.15 Vragen aan de specialisten
17.15 Ondertekening slotverklaring door de leden van de V.I.P.
17.30 – 20.00 Netwerken, hapjes, borrel

Aanmelden 

  • Aanmelden kan via mail aan Wilma de Ruiter van de V.I.P. hwsderuiter@gmail.com
  • De kosten voor dit symposium voor niet leden van V.I.P. bedragen € 149,- (inclusief B.T.W)
  • Voor V.I.P. leden is deelname gratis. Gasten van leden betalen € 79,-
  • Bij aanmelding volgt een factuur op naam van het bedrijf of de instantie waarvoor u werkzaam bent.

Locatie

  • Het symposium vindt plaats bij Vascobelo, Zuidpark Amsterdam Spaklerweg 52.
  • Er zijn parkeerplaatsen voor u gereserveerd.