Cablemanagement

Drentea Cablemanagement biedt alle mogelijkheden tot het realiseren van een veilige, efficiënte en ergonomische werkomgeving.  Een werkomgeving met ordentelijke weggewerkte bekabeling betekent zowel voor de gebruiker de afdeling ICT minder storingen en andere randzaken op de werkplek. Cablemanagement initiëren we vanuit de facilitaire invalshoek met als kernwoorden schoonmaak, hygiëne, storing, gevaar en representativiteit. Meer weten? Onze adviseurs vertellen je er alles over.