Drentea Furniture Scan

Om de waarde van kantoormeubilair concreter en inzichtelijk te maken hebben we de tool ‘Drentea Furniture Scan’ ontwikkeld.  Dit softwareprogramma zorgt voor een inzichtelijk rapport van de gehele kantoorinventaris op locatie. In het systeem krijgt elk meubel item een uniek identificatienummer. Het rapport dat aan de scan is gekoppeld, geeft in het gebruikers- en grondstoffenpaspoort voor de betreffende locaties inzicht in het merk en type van de meubelen, de kwaliteit, geregistreerde gebruikssporen, de mogelijkheden (na refurbishing), en de CO2-voetafdruk bij afvoer.

Na iedere wijziging wordt het systeem aangepast, zodat de gegevens up-to-date blijven. Ook krijgt u (via een dashboard in het onlinesysteem) inzicht in de merken, modellen, aantallen, exacte locatie, status, kwaliteit en waarde van uw volledige meubelvoorraad. Het gebruik maken van de Drentea Furniture Scan resulteert in overzichtelijke, concrete en up-to-date informatie, inclusief financiële onderbouwing door realtime-rapportage. De rapportage wordt aangepast aan specifieke wensen van u als opdrachtgever dus is altijd meteen geschikt voor gebruik.

Meer weten? Maak een afspraak met onze adviseurs.