Drentea LIFETIME

Drentea LIFETIME betekent voor gebruikers vooral een garantie op duurzame zekerheid. Drentea producten zijn van een hoge kwaliteit wat betekent dat we in staat zijn om gelijkblijvende behoeftes zo lang mogelijk te bedienen met bestaand meubilair door gebruiks- en levensduur verlengende activiteiten en maatregelen. Uiteraard volledig in eigen beheer of met behulp van onze servicepartners.  Bij invulling van nieuwe behoeftes maken we gebruik van materiaal (meubelen en componenten) die al in omloop zijn.  Hieruit ontwerpen en produceren we de producten voor het Re-Use by Drentea programma.

INSIDE/INSIDE

Duurzaamheid meetbaar maken

INSIDE/INSIDE is hét centrale platform waar inzichtelijk wordt hoe duurzaam en circulair een interieur is. Gebruikers kunnen er materialen en duurzame interieurproducten selecteren, detailinformatie opzoeken en data over de milieu- en gezondheidsimpact vergelijken. Drentea is vanaf het eerste begin founding partner van dit platform.

Duurzaam interieur

De aandacht voor duurzaamheid groeit. Naast de eisen om duurzaam te bouwen, groeit de vraag naar een duurzaam interieur. Vanwege de impact die het heeft op de gezondheid van werknemers en zeker ook vanwege de belasting van het interieur op het milieu. Interieurarchitecten en ontwerpers spelen hierin een cruciale rol. Zij zijn immers degenen die duurzaam bouwen tastbaar maken voor de gebruiker en bewoner. Maar hoe milieuvriendelijk is een interieur? Er zijn op dit gebied namelijk nog weinig regels en wetten. Daarom zijn de Dutch Green Building Council (DGBC), NIBE en Ex Interiors dit nieuwe initiatief gestart: INSIDE/INSIDE.

Staal

Samenwerking

Om het platform te ontwikkelen en te onderhouden hebben naast Drentea, duurzame koplopers als Baars & Bloemhoff, DSM, Vepa, Gispen, Interface en Maiburg zich aangesloten als founding partner. Als partner gaan we met onze kennis over materialen en producten de opzet van de methodiek van cruciale input voorzien en spelen we een belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling van dit kennisplatform.

Levenscyclus analyse

Alle producten en materialen op het platform worden gecertificeerd door middel van een objectieve Levenscyclusanalyse (LCA). Bij een LCA wordt gekeken naar de milieu-impact gedurende de totale levensduur van het product. Dit proces begint bij de winning van grondstoffen en eindigt bij de afvalwerking. Alle tussenliggende fasen van productie, transport en onderhoud worden meegenomen in de analyse. De uitkomsten hiervan worden in de database geplaatst waardoor een objectieve vergelijking tussen materialen en producten gemaakt kan worden.

Objectief gemeten duurzaamheid

De wens naar een objectief en onafhankelijk duurzaamheidskeurmerk voor meubilair is al lange tijd bij Drentea aanwezig. We vertrouwen erop dat we met INSIDE/INSIDE dé nieuwe meetmethodiek voor duurzaam meubilair ontwikkelen. In eerste instantie door te zorgen voor een objectieve beoordeling van ons meubilair met behulp van LCA’s en daarnaast om onze kennis van duurzaam meubilair beschikbaar te stellen aan (interieur)architecten. Wil je meer weten? Kijk op www.insideinside.nl

Re-Use by Drentea

Omdat we zowel ontwerp, engineering en productie volledig in eigen beheer hebben bieden we uitstekende mogelijkheden voor producten met een tweede leven: Re-Use by Drentea. Gebruikte werktafels, kasten, ladeblokken, stoelen en overlegtafels nemen we na grondige inspectie weer in waarna onze specialisten zorgen voor volledig vernieuwde efficiënte producten. Inclusief technische-, retourname-, en restwaarde garantie na gebruik.

Al onze nieuwe en re-use producten worden getoetst inclusief inzicht in milieubelasting op de strengste circulariteitseisen. Dit alles zowel op product, proces en financiële waardering. Al onze producten, componenten en grondstoffen worden vanaf ontwerp en engineering tot gebruik optimaal ingezet in volgende cycli. Ook hier houden we rekening met de milieubelasting en brengen die transparant in beeld met onze Drentea Eco tool.

Hoe het werkt?

Eenvoudig! Na inventarisatie brengen onze adviseurs de mogelijkheden exact in beeld.We stemmen met u af welke meubelen aansluiten bij de activiteiten in uw werkomgeving.Vervolgens zijn onze circulair designers aan zet. Wij creëren slimme praktische oplossingen. Van enkele werkplekken naar ‘smart working’ clusters. Van traditioneel opbergen naar opbergen in multifunctionele ruimtedelers. Van overbodige kastruimte naar fraaie ‘conversation seats’. U mag het zeggen. En, bij voorkeur uitvoerbaar bij u op locatie, zonder onnodige logistiek en vervoersbewegingen. Daarmee werken we aan een beter klimaat. Beter voor u en voor uw werknemers. Uw focus kunt u leggen op uw werkzaamheden. Re-use by Drentea.

Certificaten & Milieukeurmerken

Bij Drentea leggen we onze focus al jarenlang op de gedachtegang van een circulaire economie waarin we de herbruikbaarheid van onze producten en grondstoffen waarborgen en streven naar het elimineren van afval. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid hierin een voorloper rol te hebben. Alle meubelen en diensten voldoen aan alle voorgeschreven normen ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van de consumenten. Duurzaam ondernemen is dan ook een kernwaarde van Drentea waarbij mens en milieu centraal staan. Vanaf de ontwikkeling van onze producten tot en met het creëren van de werkomgeving hanteren wij de richtlijn ISO 26000. Wij nemen onze verantwoordelijkheden voor nu en later.

Partner MVO NederlandDrentea is actief partner van MVO Nederland

Partner Green Furniture Circlede Green Furniture Circle is een initiatief om maatschappelijk verantwoorde keuzes te maken ten behoeve van duurzame inrichtingen.Met focus op een circulaire economie bieden we inrichtingscomponenten aan die zijn ontwikkeld vanuit een uitgesproken visie op duurzaamheid.

Partner Biobased DrentheDrentea participeert actief in de Biobased Economy, een economie gebaseerd op groene grondstoffen De provincie Drenthe is er van overtuigd dat dit de enige weg is naar een duurzame toekomst. Drentea werkt volop mee aan deze nieuwe economie.

Duurzame Partners

Drentea werkt nauw samen met duurzame partijen om samen te inspireren en te innoveren. We beseffen dat vooruitgang vooral werkt door gezamenlijk initiatieven te ontplooien en te delen. Dit delen doen we met grote regelmaat op beurzen, events en seminars met verschillende thema’s en inspirerende programma’s.

Bio Business Event-57

‘Drentea introduceerde samen met GreenPAC het Workplace 2020 concept, circulair biobased design, ‘Agile werken’ in overtreffende trap’