GreenField Project

Drentea hecht waarde aan een circulaire economie. Om koploper te blijven op het gebied van duurzaamheid en om ons circulaire model te versterken ontwikkelen we ons eigen circulaire ‘GreenField’ direct naast onze productielocatie. Een tuin- en parklandschap met alle kenmerken van groene techniek, sociale innovatie en ‘het kweken van bewustzijn’ naar mogelijke alternatieven in een circulaire economie.

De opzet voor inrichten van het gebied is om het gedachtegoed van de circulaire economie te ondersteunen. Daarnaast werken we mee aan een duurzame vergroening van industriegebied en omgeving, met volop ruimte voor biodiversiteit. We leggen hierbij een focus op duurzame gewassen en grondstoffen, het testen grondstoffen en materialen, kennisontwikkeling met ‘groene biobased chemie’, samenwerking onderwijs, sociale inzet mensen, nieuwe business modellen, ontwikkeling van de regio en vergroening & biodiversiteit. Lees hier het ‘Groene Statement van Drentea’.

‘Het GreenField project is een van de 50 Best Practices van Circulaire Icoonprojecten van Nederland Circulair’

Het GreenField project is een van de 50 Best Practices van Circulaire Icoonprojecten. Het uitgangspunt hierbij: ‘in de natuur wordt alles hergebruikt, daar is veel van te leren’. Een omslag in ons denken. Daar gaat het om bij circulair ondernemen. Grondstoffen raken op en we willen de CO2 -uitstoot verminderen. Veel ondernemers willen hun bedrijfsrisico verminderen door meer zeggenschap te hebben over eigen grondstoffen. Allemaal redenen om over te gaan van een lineaire naar een circulaire economie.

Dat is best een uitdaging, maar levert veel op. In een circulaire economie worden alle materialen opnieuw ingezet op een hoogwaardige manier. Niets wordt weggegooid of verbrand. In de natuur gebeurt dat al miljarden jaren. Kringlopen zijn gesloten, gebaseerd op diversiteit en de energie komt van de zon. Daar is veel van te leren. Bedrijven die bijvoorbeeld samenwerken met meerdere toeleveranciers en afnemers, zijn flexibel en minder kwetsbaar. Ook economisch gezien is circulair ondernemen gunstig. Als een van de vijftig Nederlandse ondernemers in deze Icoonprojecten geven we het goede voorbeeld en laten zien dat het kan.

Gewassen & Grondstoffen

Drentea participeert volop in duurzame regionale projecten zoals Biobased Drenthe, SUSPACC, het cluster groene chemie in Zuidoost Drenthe en de Bio Coöperatie Noord Nederland. Alles ter oriëntatie over de toepassingsmogelijkheden van natuurlijke en recyclebare grondstoffen uit de regio. Het GreenField project is hiervoor een uniek gebied om te testen met de mogelijkheden van hennep, vlas en vele grassoorten. Dit doen we met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden uit onze omgeving.

Juist door intensieve samenwerking te zoeken met onze regio kunnen we meer voor onze omgeving betekenen op het gebied van duurzame innovatie, werkgelegenheid en economische ontwikkeling. Daarnaast biedt dit tevens een commerciële waarde die meer en meer door onze eindgebruikers wordt gewaardeerd: duurzame Nederlandse producten op een eerlijke en transparante manier geproduceerd.

‘Het GreenField project is hiervoor een uniek gebied om te testen met de mogelijkheden van hennep, vlas en vele grassoorten’

GreenField Academy

GreenField Academy, beleven, leren, ontspannen!

Wil je weten hoe gezond groen is? Wil je zelf ontdekken wat de waarde van de natuur is? En wil je weten wat circulair nu eigenlijk precies betekent in de natuur?

Kom dan voor een uitdagend in inspirerend ‘doe-bezoek’ naar de GreenField Academy! Samen met IVN hebben we een superleuke expeditie uitgezet voor de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs! Buiten leren, doen en een band opbouwen met de natuur! Het GreenField is gelegen bij Drentea in Emmen. Oorspronkelijk was dit gebied de grens van de Hondsrug, een zandrug die zich uitstrekt van Emmen tot aan de stad Groningen. Het Hondsruggebied is voornamelijk in de drie ijstijden ontstaan. Enorme gletsjers met ijs dat wel een kilometer dik kon zijn, namen de bekende Drentse keien mee en vormden de Hondsrug en het Hunzedal. Veel van deze oude kenmerken zijn terug te vinden in bijvoorbeeld inheemse plantsoorten en keien. Het spoorzoeken betekent een super interessante zoektocht naar beestjes, bloemen en planten en je komt alles te weten over het onderhouden van een kruidentuin, een moestuin, het planten en het houden van fruitbomen en het bouwen van de mooiste spannende natuurhutten! Daarnaast kun je zien hoe een fabriek als Drentea meubelen maakt die net als het GreenField, na gebruik weer terug komen om er nieuwe producten van te kunnen maken.

IVN werkt aan een (be)leefwereld waar contact tussen kind en natuur vanzelfsprekend is, zodat ze spelenderwijs een band opbouwen met de natuur. Thuis, in de buurt en op school. Zo ontdekken ze zelf de waarde van de natuur. Goed voor het kind en goed voor de natuur.

Wil je meer weten over de expedities van IVN in het GreenField of wil je direct een inspirerend ‘doe-bezoek’ boeken? Neem dan per e-mail contact op met Karlijn Meijerink (k.meijerink@ivn.nl).  Voor een drankje en gezonde lekkernij wordt gezorgd! Kijk ook eens op de website van IVN.

Sociale initiatieven

Drentea initieert in het GreenField een groot aantal sociaal maatschappelijke activiteiten. Hiermee leveren we een bijdrage aan kennisoverdracht- en ontwikkeling met het regionale onderwijs en maatschappelijke instellingen.

Voorbeelden hiervan zijn de integratie van PRO Praktijkonderwijs bij Drentea en diverse werk- en leerprojecten met Terra Next in ons GreenField.

Ook bieden we werknemers van Werkpro en Toolbox structureel werkprojecten aan en faciliteren we de moestuin van de Voedselbank Zuidoost Drenthe. Gezamenlijk betekenisvol ondernemen met focus op onze omgeving.

Meer weten over onze sociale partners? Kijk op onderstaande links.

Kennisontwikkeling

Het GreenField is bij uitstek ook een project van kennisontwikkeling in de regio. Op het gebied van nieuwe biobased grondstoffen streven we naar samenwerkingsmodellen met lokale en regionale kennisinstellingen zoals Stenden Hogeschool en GreenPAC.

GreenPAC, het kenniscluster van Stenden Hogeschool en Hogeschool Windesheim, is een belangrijk knooppunt voor de groene vezelchemie en ontwikkeling van circulaire businessmodellen in Zuidoost Drenthe. Het is dé plek om kennis te ontwikkelen. Ons streven is om gezamenlijk te blijven werken aan duurzame ontwikkeling van materialen, componenten en innovatieve producten. Uit de regio en zonder milieu-impact.

Wil je meer weten over onze duurzame initiatieven en die van anderen met GreenPAC? Kijk dan op de website: www.greenpac.eu

Vergroening en biodiversiteit

Het GreenField project als geheel draagt bij aan een vergroting van de biodiversiteit. Dit is de verscheidenheid aan planten- en diersoorten in hun ecosysteem, hun specifieke plek in het landschap. In Drenthe vinden we die vooral terug in natuurgebieden en rijke landschappen. Ook het GreenField bergt een grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten.

In het ontwerp is veel geïnvesteerd in het behoud van biodiversiteit door de combinatie van elkaar versterkende elementen in het landschap. Dit is terug te vinden in de buitenranden die zijn ingezaaid met akkerbloemen, passend binnen het project ‘Bloemrijke akkers’ van ANV Drenthe. Deze heeft als doel om het leefgebied voor bijen en vlinders te vergroten en te verbeteren. Ook de hoogteverschillen in het landschap, de natuurlijke wadi, voor het verbeteren van de waterkwaliteit en de enorme hoeveelheid natuurlijke planten verhogen de belevingswaarde en het authentieke karakter van het landschap.