Green Furniture Circle

Drentea participeert actief binnen de Green Furniture Circle. Een platform dat  fungeert als ‘groene motor’ voor  de maakbedrijven binnen de VDB groep. Het gezamenlijke doel is om de traditionele grondstof- en productenstroom volledig te wijzigen in een verdere duurzame en circulaire productie. Dit op basis van duurzame energie en arbeid in de regio. Er zijn inmiddels een aantal aansprekende circulaire initiatieven ontwikkeld om grondstoffenketens te sluiten. Bijvoorbeeld het onder eigen regie realiseren van een uniek biobased plaatmateriaal. Hierbij wordt gekeken naar het gebruik en toepassing van maai- en reststoffen uit de regio in combinatie met restmateriaal spaanplaat. Het is de bedoeling om alle gebruikte grondstoffen opnieuw te gebruiken voor functionele producten zonder milieubelasting.

Alle lopende projecten zijn gericht op verduurzaming en circulariteit in de breedste vorm. Van de meting van milieubelasting via LCA’s tot volledige mogelijkheid voor hergebruik van producten, componenten en grondstoffen in een tweede leven. Ook het sociale aspect is volledig geïntegreerd in de werkwijze.

Meer informatie over Green Furniture Circle zie je in de animatie.