Kennisontwikkeling

Het GreenField is bij uitstek ook een project van kennisontwikkeling in de regio. Op het gebied van nieuwe biobased grondstoffen streven we naar samenwerkingsmodellen met lokale en regionale kennisinstellingen zoals Stenden Hogeschool en GreenPAC. GreenPAC, het kenniscluster van Stenden Hogeschool en Hogeschool Windesheim, is een belangrijk knooppunt voor de groene vezelchemie en ontwikkeling van circulaire businessmodellen in Zuidoost Drenthe en dé plek om kennis te ontwikkelen. Ons streven is om gezamenlijk te blijven werken aan duurzame ontwikkeling van materialen, componenten en innovatieve producten. Uit de regio en zonder milieu-impact.

Wil je meer weten over onze duurzame initiatieven en die van anderen met GreenPAC? Kijk dan op de website: www.greenpac.eu