Inspiratie

Actief vergaderen

De inhoud bepaalt de vorm

Zo krijg je energie van overleg

Wil je met meer energie en resultaat vergaderen? Dan is aan tafel zitten en de agenda aflopen niet per se de juiste werkvorm.

Kleine groepjes

Mensen werken sneller en resultaatgerichter in kleine groepjes. Wil je zoveel mogelijk het denkvermogen van iedereen gebruiken (dus ook van de meer introverte deelnemers), breek de vergadering dan regelmatig op in kleine (discussie)groepjes.

Energie krijgen van goed overleg. Doelgericht vergaderen, meer interactie en betrokkenheid. Een efficiënte vergadering begint met onze slimme Drentea meubeloplossingen.

Het Nieuwe Vergaderen

Meer interactie, creativiteit en betrokkenheid: bespreek de zaken lekker lopend of zelfs op de fiets. Bij Drentea zijn we hier een groot voorstander van! Maar eerlijk is eerlijk, ook het juiste meubilair kan je enorm helpen om een meeting prettig en efficiënt te laten verlopen. Bij Drentea ontwerpen we ons meubilair met het Nieuwe Werken én het Nieuwe Vergaderen voor ogen.