Circulaire Economie

Bij Drentea is de circulaire economie, waarbij het draait om het zo hoogwaardig mogelijk blijven gebruiken van grondstoffen en het oneindig hergebruik van materialen,  onmiskenbaar van grote invloed.  Als 100% Nederlandse maakindustrie vinden we het van belang om onze producten zo te ontwerpen dat ze eenvoudig zijn te scheiden en hergebruikt kunnen worden voor een tweede leven of als nieuwe producten in een andere vorm. Drentea maakt daarom uitsluitend gebruik van grondstoffen en energie van hernieuwbare bronnen. We beseffen dat onze producten van vandaag fungeren als de grondstoffen voor morgen. Hierbij  streven we naar een continue stroom van materialen en grondstoffen, zonder kwaliteitsverlies en zonder afval.

‘Als 100% Nederlandse maakindustrie vinden we het van belang om onze producten zo te ontwerpen dat ze eenvoudig zijn te scheiden en hergebruikt kunnen worden’

Drentea produceert daadwerkelijk alle producten in Nederland. Onze grondstoffen worden bewust uit de regio betrokken, maar we vinden dat het nog beter kan. Door bijvoorbeeld ook bestaande reststoffen uit de regio te halen en er nieuwe producten van te maken. En als we dit juist door mensen uit diezelfde regio laten verwerken kunnen we meer voor onze omgeving betekenen. Daarnaast biedt dit tevens een commerciële waarde die meer en meer door onze eindgebruikers wordt gewaardeerd: duurzame Nederlandse producten op een eerlijke en transparante manier geproduceerd.

Bij Drentea gebruiken we staal als belangrijkste basismateriaal. Voordelen hiervan zijn de flexibele toepassingsmogelijkheden, de hoogste hergebruikfactor en de lange levensduur. Daarnaast is ons staal oneindig recyclebaar en is voor staal de cirkel gesloten in een circulaire economie. Staal is uitermate geschikt voor upcycling na de gebruiksfase waarbij uit laagwaardig schroot door speciale behandeling een hogere staalsoort geproduceerd kan worden. Het maken van staal uit schroot kost bijna de helft minder energie dan het maken van staal uit ijzererts. Recycling kan vele malen plaatsvinden met als voordeel een enorme verlaging van de materiaalenergie.

‘Staal als grondstof is oneindig recyclebaar, voor staal is de cirkel gesloten in een circulaire economie’

Hiernaast  stelt Drentea zich ten doel de traditionele grondstof- en productenstroom volledig te wijzigen in een verdere duurzame en circulaire productie. Op basis van duurzame energie en arbeid in de regio. Dit doen we stap voor stap om zeker te weten dat we deze doelstelling kunnen halen. Wetenschappelijk bewezen, inclusief berekening van de milieubelasting met onze LCA tool, zodat we continu en in elke fase kunnen verbeteren.

Ons Responsibility Model

Drentea streeft naar een continue stroom van materialen en grondstoffen, zonder kwaliteitsverlies en zonder afval. Het liefst zoveel mogelijk in eigen beheer en afkomstig uit de regio. Deze cyclus hebben we vorm gegeven in ons eigen circulaire Drentea model en ons ultieme duurzame concept – Green Office Furniture -. In ons circulaire model ontwerpen, produceren en leveren we producten binnen een geschakeld en gesloten systeem waarin we ketens willen sluiten. We nemen hiermee onze verantwoordelijkheid en zetten de volgende stap op weg naar een duurzame samenleving.

‘Drentea streeft naar een continue stroom van materialen en grondstoffen, zonder kwaliteitsverlies en zonder afval. Het liefst zoveel mogelijk in eigen beheer en afkomstig uit de regio’

GRONDSTOFFEN

 • 100% recyclebaar staal
 • 100% recyclebaar of biologisch afbreekbaar
 • hout FSC® of PEFC certificaat
 • textielstoffen met Ecolabel
 • nieuwe biobased grondstoffen

ONTWERP

 • unieke vormgeving en duurzame kwaliteit
 • modulair en uitwisselbaar
 • eenvoud in montage en demontage
 • eenvoud in onderhoud en reparatie
 • geschikt voor functioneel hergebruik

PRODUCTIE

 • in eigen beheer 100% in Nederland
 • minimum inzet materiaal en energie
 • proces zonder afval
 • efficiency door robotisering en automatisering
 • monitoren van reststromen voor hergebruik

GEBRUIK

 • lange levensduur
 • periodieke check
 • onderhoudsservice
 • aanschafmogelijkheden en restwaarde
 • keuze bezit of gebruik

HERGEBRUIK

 • componenten eenvoudig te scheiden
 • geschikt voor re-use in dezelfde vorm
 • componenten als basis voor nieuwe producten
 • volledige fabrieksgarantie
 • retour waarde garantie

RECYCLING

 • ontwerpen voor hergebruik
 • geschikt voor recycling na meerdere levenscycli
 • afval is waarde, waardevolle reststof
 • terugbrengen grondstoffen op eenzelfde niveau
 • grondstoffen vormen de basis voor nieuwe producten
Green Office Furniture

Green Office Furniture van Drentea faciliteert 100% circulair inkopen inclusief terugname garantie en gegarandeerde restwaarde.  Green Office Furniture van Drentea biedt hiermee het ultieme circulaire inkoop model. Onze uitgangspunten hierbij zijn:

 • Circulair design
 • Volledige demontage mogelijk (schroef, klikverbinding, niet verlijmd)
 • Gedetailleerd samenstellingsetiket inclusief  grondstoffenpaspoort & milieubelasting
 • Functioneel hergebruik na gebruiksfase in dezelfde vorm of nieuw product
 • Modulair opgebouwd technisch platform , eenvoudig functioneel aanpasbaar
 • 10 jaar garantie, met onderhoud 15 jaar
 • 100% recyclebaar staal
 • 95% recyclebare en biologisch afbreekbare grondstoffen
 • Toepassing van eigen ontwikkelde biobased grondstoffen
 • Geproduceerd in Nederland, in een efficiënt hightech productieproces
 • Bladen met FSC®- of PEFC-certificaat
 • Stoffen met Ecolabel

‘Green Office Furniture van Drentea faciliteert 100% circulair inkopen inclusief terugname garantie en gegarandeerde restwaarde’

Circulair Biobased Design

Met het ‘Circulair Biobased Design project’ zet Drentea een ambitieuze volgende stap naar 100% circulair design van producten. In een alliantie met het IPO (Industrieel Product Ontwerp) en het kennisinstituut GreenPAC van Hogeschool Windesheim en Hogeschool Stenden wordt aan volledig circulair design van meubelen gewerkt. Met de kennis van nu wordt met docenten en industrieel productontwerpers gestreefd naar de ultieme Agile Workplace 2020.

Doel van het gezamenlijke project is om uit te vinden hoe de producten van Drentea op een slimme wijze nog duurzamer kunnen worden geproduceerd zonder in te leveren op de kwaliteit en levensduur. De focus ligt op circulariteit, dat het product na gebruik in de eerste levensfase geschikt is voor een tweede en wellicht derde leven is een must. Circulariteit staat voorop, het behoud van grondstoffen en componenten zonder in te leveren op kwaliteit. Kijk ook op de website van GreenPAC voor het Agile Workplace 2020 project.

‘Circulariteit staat voorop, het behoud van grondstoffen en componenten zonder in te leveren op kwaliteit’

Recircle

Recircle creëert van afval en restmaterialen unieke nieuwe producten. Uniek vormgegeven stalen accessoires ter verfraaiing van werkomgeving en interieur. Van reststoffen naar waardevol duurzaam design. In het Drentea productieproces van meubelen streven we naar ‘zero waste’.

Al vanaf het ontwerpproces beoordelen we welke delen en componenten geschikt zijn voor functionele aanvullende producten. Zo geven we een perfecte invulling aan remanufacture en repurpose. Samen met creatieve ontwerpers worden deze zowel bij Drentea als bij de lokale maakateliers waaronder Toolbox en Werkpro vervaardigd. Recircle is, naast deze focus op verantwoord gebruik van reststoffen, vooral een sociaal project waarbij een zinvolle dagbesteding en meer werkgelegenheid wordt gecreëerd voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

‘Recircle producten worden verkocht en de opbrengst wordt geïnvesteerd in de faciliteiten voor nieuwe duurzame initiatieven. Geen afval, meer werkgelegenheid en duurzame functionele producten’

No Waste Workspace

No Waste Workspace biedt de ultieme uitdaging in een circulair gedachtengoed om nieuwe producten te maken van onderdelen van oude producten. No Waste Workspace is een structurele alliantie  met Growing Workplace en Toolbox Emmen waarbij we bewijzen dat alle producten en onderdelen her te gebruiken zijn met een ander doel. Repurpose op z’n best!

Wanneer we met retour genomen producten na een eerste of tweede leven niets meer kunnen in dezelfde functie, dan hebben we de onderdelen om nieuwe producten te maken. Vaak zelfs in verrassende vorm en functie! Dit doen we samen met lokale maakateliers waar mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt of vanuit een ander sociaal project weer aan de slag kunnen. De eerste No Waste Workspace is het voorbeeld van zowel rethink als repurpose. Meer dan 70 flexibele FTE’s vinden hun plek in een inspirerende, sociale en betere werkomgeving.

Wil je weten hoe wij dit circulaire concept samen hebben vorm gegeven? Neem dan contact met ons. We inspireren je graag!

‘No Waste Workspace biedt de ultieme uitdaging in een circulair gedachtengoed om nieuwe producten te maken van onderdelen van oude producten, repurpose op z’n best’

Start Ups

Circulaire start ups hebben bij Drentea een streepje voor! Heb jij ultieme ideeën om een boost te geven aan circulariteit of heb jij een business model en wil je groeien? Ga dan het gesprek met ons aan. We kunnen je helpen met kennis, tools, expertise en prototyping om jouw circulaire product tot een succes te maken en op te schalen. Inmiddels hebben we al prachtige samenwerkingen tot stand gebracht en werken we nauw samen met meerdere kennisinstellingen, overheden en circulaire initiators.

Zo ook de enthousiaste groep van start up ‘WasteWise’. Hun ultieme idee om een boost te geven aan circulariteit hebben ze omgezet in een uniek product. No waste met hun ‘smart Idea’ over afvalscheiding! Drentea stelde voor WasteWise zowel de uitwerking als productie van de prototypes beschikbaar. WasteWise werd hiermee geselecteerd om mee te dingen naar de prestigieuze Philips Innovation Award 2017 waar ze uiteindelijk een zesde plek wisten bemachtigen!

‘Heb jij een circulair business model en wil je groeien, ga dan het gesprek met ons aan. We kunnen je helpen met kennis, expertise en prototyping’