Missie

Drentea Office Furniture als 100% Nederlands maakbedrijf wil in 2020 koploper zijn in NL met circulaire interieuroplossingen voor een meer duurzame leef- en werkomgeving. De ondernemingsstrategie en bijbehorende doelstellingen zijn dan ook gericht op het continu verder verduurzamen van haar bedrijfsvoering; ook op het gebied van circulariteit. Wij vinden het van wezenlijk belang om al onze producten zo te ontwerpen dat ze eenvoudig kunnen worden gedemonteerd en zo hoogwaardig mogelijk kunnen worden hergebruikt voor een volgend leven of als nieuw product en in een andere vorm of functie .  Het model van de EllenMcArthur Foundation met de technische en biologische kringloop is hierbij voor ons een belangrijk en richtinggevend hulpmiddel.

‘Drentea ontwikkelt duurzame producten en diensten die een positieve bijdrage leveren aan het milieu en de werkomgeving van mensen’

 

In onze duurzame visie leggen we onze focus op de vijf onderstaande thema’s:

  • grondstoffen schaarste
  • het klimaat
  • CO2 uitstoot
  • sociale aspecten
  • financiële aspecten

Voor Drentea is een circulaire benadering het middel om bovenstaande te verwezenlijken.