Focus on People

Focus on People is onze visie op ondernemen, ontwerpen, produceren en inrichten. Een gezonde financiële situatie is uiteraard de basis voor het waarborgen van de continuïteit van onze onderneming. Bij het ondernemen hebben wij echter de focus op onze medewerkers, onze omgeving en de mensen die met onze producten werken.

Onze missie is het ontwikkelen van duurzame producten en diensten die een positieve bijdrage leveren aan het milieu en de werkomgeving van mensen. In onze duurzame visie leggen we onze focus op vijf thema’s: grondstoffenschaarste, het klimaat, CO2 uitstoot, sociale- en financiële aspecten. Voor Drentea is een circulaire benadering het middel om bovenstaande te verwezenlijken.

‘Onze missie is het ontwikkelen van duurzame producten en diensten die een positieve bijdrage leveren aan het milieu en de werkomgeving van mensen’