PRO Emmen Praktijkonderwijs

Drentea onderhoud een hechte band met het lokale praktijkonderwijs en heeft een structurele samenwerking met PRO Emmen. PRO Emmen leidt jongeren op tot vakman of vakvrouw in een waardevol beroep. Het doel is om leerlingen zover te brengen dat ze zelfstandig kunnen werken en verantwoord kunnen omgaan met hun vrije tijd. Elke week doen tientallen jongeren op deze wijze werkervaring op binnen de Drentea productiefaciliteit en voeren werkzaamheden als retourname, demontage, schoonmaak en montage uit. Het begeleidende team van PRO Emmen werkt op deze wijze samen met de leerling aan de ontwikkeling naar zelfstandigheid.

Over PRO Emmen: Pro Emmen is een school voor praktijkonderwijs. PRO staat naast praktijkonderwijs voor Positief, Respectvol en Opgewekt. Dit zijn de drie pijlers voor de basishouding die PRO Emmen hanteert binnen de school en die bij alle schoolactiviteiten en onderling contact actief worden uitgedragen.

Wil je meer weten over PRO Emmen en de werkzaamheden bij Drentea? Kijk dan op de website: www.pro-emmen.nl.