Re-Use by Drentea

Verantwoord omgaan met huidige meubelen en met toekomstige wensen en eisen, dat is Re-use by Drentea. Omdat we zowel ontwerp, engineering en productie volledig in eigen beheer hebben bieden we uitstekende mogelijkheden voor producten met een tweede leven. Gebruikte werktafels, kasten, ladeblokken, stoelen en overlegtafels nemen we na grondige inspectie weer in waarna onze specialisten zorgen voor volledig vernieuwde efficiënte producten. Inclusief technische-, retourname-, en restwaarde garantie na gebruik.

Al onze nieuwe en re-use producten worden getoetst inclusief inzicht in milieubelasting op de strengste circulariteitseisen. Dit alles zowel op product, proces en financiële waardering.

Al onze producten, componenten en grondstoffen worden vanaf ontwerp en engineering tot gebruik optimaal ingezet in volgende cycli. Ook hier houden we rekening met de milieubelasting en brengen die transparant in beeld met onze Drentea Eco tool.

Hergebruik

Hergebruik staat bij Drentea voor het waarde toekennen aan grondstoffen. De circulaire cyclus waar we naar streven bestaat uit het gebruik van uitsluitend gerecyclede materialen en componenten. Onze strategie is gericht op een klimaat- en CO2 neutraal bedrijfsproces. Hierin creëren we onze eigen grondstoffen en energie, streven we naar ‘no-waste’ en leveren een positieve bijdrage aan het milieu.

Hergebruik is niet alleen van toepassing voor onze gebruikte meubelen maar wordt over de gehele bedrijfsvoering uitgezet. Dus onderdelen, energie, alle gebruikte materiaalsoorten, de reverse logistics van onze producten, het tweede of derde leven en het recyclen tegen zero milieubelasting onder eigen beheer. In dit kader zetten we veel onderzoeksprojecten en pilots uit, alle gericht op bovenstaande duurzame thema’s.

Recircle

Recircle creëert van afval en restmaterialen unieke nieuwe producten. Uniek vormgegeven stalen accessoires ter verfraaiing van werkomgeving en interieur. Van reststoffen naar waardevol duurzaam design.  In het Drentea productieproces van meubelen streven  we naar  ‘zero  waste’. Al vanaf het ontwerpproces beoordelen we welke  delen en componenten  geschikt  zijn voor functionele aanvullende producten. Zo geven we een perfecte invulling aan remanufacture en repurpose.

Samen met creatieve ontwerpers worden deze zowel bij Drentea als bij de lokale maakateliers waaronder Toolbox en Werkpro vervaardigd. Recircle is, naast deze focus op verantwoord gebruik van reststoffen, vooral een sociaal  project  waarbij een  zinvolle  dagbesteding en meer werkgelegenheid wordt gecreëerd voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

‘Recircle producten worden verkocht en de opbrengst wordt geïnvesteerd in de faciliteiten voor nieuwe duurzame initiatieven. Geen afval, meer werkgelegenheid en duurzame functionele producten’