Responsibility

Bij Drentea leggen we onze focus op het nemen van verantwoordelijkheid. We waarborgen de herbruikbaarheid van onze producten en grondstoffen en streven naar het elimineren van afval. Wij willen hierin een voorloper rol hebben en fungeren als inspirerend voorbeeld.

Al meer dan 60 jaar ontwerpen en produceren wij producten met een unieke vormgeving en een duurzame kwaliteit. Nog steeds staat deze aanpak aan de basis van ons productontwerp. Al onze producten worden geproduceerd in Nederland in eigen moderne productiebedrijven onder de beste arbeidsomstandigheden. Elke dag zetten onze mensen zich met volle energie in voor onze klanten.

Samen met hen en onze andere stakeholders werken we aan een schone én veilige omgeving. Vanuit de cultuur van een familiebedrijf hebben we een stevig fundament van respect en aandacht voor onze omgeving. Positieve bijdragen aan het milieu, aan diversiteit en aan gezondheid zien we niet als verplichtingen, maar als kansen.

‘We waarborgen de herbruikbaarheid van onze producten en grondstoffen en streven naar het elimineren van afval. Wij willen hierin een voorloper rol hebben en fungeren als inspirerend voorbeeld’

Missie

Drentea Office Furniture als 100% Nederlands maakbedrijf wil in 2020 koploper zijn in NL met circulaire interieuroplossingen voor een meer duurzame leef- en werkomgeving.

De ondernemingsstrategie en bijbehorende doelstellingen zijn dan ook gericht op het continu verder verduurzamen van haar bedrijfsvoering; ook op het gebied van circulariteit. Wij vinden het van wezenlijk belang om al onze producten zo te ontwerpen dat ze eenvoudig kunnen worden gedemonteerd en zo hoogwaardig mogelijk kunnen worden hergebruikt voor een volgend leven of als nieuw product en in een andere vorm of functie .  Het model van de EllenMcArthur Foundation met de technische en biologische kringloop is hierbij voor ons een belangrijk en richtinggevend hulpmiddel.

‘Drentea ontwikkelt duurzame producten en diensten die een positieve bijdrage leveren aan het milieu en de werkomgeving van mensen’

In onze duurzame visie leggen we onze focus op de vijf onderstaande thema’s:

 • grondstoffen schaarste
 • het klimaat
 • CO2 uitstoot
 • sociale aspecten
 • financiële aspecten

Voor Drentea is een circulaire benadering het middel om bovenstaande te verwezenlijken.

Duurzame visie

Als 100% Nederlandse maakindustrie vinden we het van belang om onze producten zo te ontwerpen dat ze eenvoudig zijn te scheiden en hergebruikt kunnen worden voor een tweede leven of als nieuwe producten in een andere vorm. Om grondstoffen schaarste, klimaatverandering en  CO2 uitstoot tegen te gaan, ambiëren wij om zelf in onze grondstoffen en energievoorziening te voorzien en hierin een voortouw te nemen.

Met onze producten en diensten willen we juist een positieve bijdrage leveren aan mens en milieu. Hiervoor hanteren we bij al onze activiteiten in de ontwerp-, engineering en refurbish fase een wetenschappelijke Eco tool waarmee we continu onze milieuprestatie kunnen verbeteren. Als ontwerper, producent, leverancier en als beheerder onderhouden de volledige reverse logistics van onze producten. Met deze benadering en werkwijze beheersen wij samen met onze regionale partners alle onderstaande disciplines:

 • Circulair design
 • Productie
 • Nalevering onderdelen
 • Controle en onderhoud
 • Reparatie
 • Refurbish
 • Reuse
 • Repurpose
 • Recycle
 • Chip & track
 • Databeheer
 • Logistiek
 • Opslag
 • In- en uithuizen
 • Inname
 • Circulaire contracten
 • Circulaire financieringsmodellen

‘Als 100% Nederlandse maakindustrie vinden we het van belang om onze producten zo te ontwerpen dat ze eenvoudig zijn te scheiden en hergebruikt kunnen worden voor een tweede leven of als nieuwe producten in een andere vorm’