Social fairness

Drentea heeft gegarandeerd geen contacten met organisaties die op enige wijze handelen in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en de fundamentele beginselen van de International Labour Organisation (ILO). Denk daarbij aan kinderarbeid, dwangarbeid, misbruik of discriminatie en het schenden van Cao-afspraken of de lokale geldende wetgeving.

Leveranciers worden aangesproken op eerlijk en fatsoenlijk zakendoen en het respecteren van wetten en regels. Ze worden bewust gekozen op criteria van duurzaamheid, zoals hun ecologische en sociale verantwoordelijkheid.

Toeleveranciers van grondstoffen komen voornamelijk uit Nederland, Duitsland, België, Scandinavië en Oostenrijk. In combinatie met de Nederlandse en Europese wetgeving is hierdoor het ketenbeheer voor Drentea eenvoudig te controleren.