Vergroening en biodiversiteit

Het GreenField project als geheel draagt bij aan een vergroting van de biodiversiteit. Dit is de verscheidenheid aan planten- en diersoorten in hun ecosysteem, hun specifieke plek in het landschap. In Drenthe vinden we die vooral terug in natuurgebieden en rijke landschappen. Ook het GreenField bergt een grote verscheidenheid aan planten- en diersoorten. In het ontwerp is veel  geïnvesteerd in het behoud van biodiversiteit door de combinatie van elkaar versterkende elementen in het landschap. Dit is terug te vinden in de buitenranden die zijn ingezaaid met akkerbloemen, passend binnen het project ‘Bloemrijke akkers’ van ANV Drenthe. Deze heeft als doel om het leefgebied voor bijen en vlinders te vergroten en te verbeteren. Ook de hoogteverschillen in het landschap, de natuurlijke wadi, voor het verbeteren van de waterkwaliteit en de enorme hoeveelheid natuurlijke planten verhogen de belevingswaarde en het authentieke karakter van het landschap.