Voedselbank Zuidoost Drenthe

De Voedselbank Zuidoost-Drenthe beschikt in het GreenField project van Drentea over een enorme moestuin. Maatschappelijk verantwoord ondernemen willen we bij Drentea vooral doen. Er is sprake van een ecologische moestuin wat onder meer tot uiting komt in de manier van grondbewerking, bemesting en onkruidbestrijding. Het beheer en onderhoud wordt volledig door vrijwilligers gedaan. Afnemers van de Voedselbank worden bij het onderhoud en het oogsten van de gewassen  betrokken.

De Voedselbank-moestuin vormt onderdeel van het GreenField; Een tuin- en parklandschap met alle kenmerken van groene techniek, sociale innovatie en ‘het kweken van bewustzijn’ naar alternatieven in een circulaire economie. De opzet voor inrichten van het gebied is om het gedachtegoed van de circulaire economie te ondersteunen. Daarnaast werken we mee aan een duurzame vergroening van industriegebied en omgeving, met volop ruimte voor biodiversiteit. We leggen hierbij een focus op duurzame gewassen en grondstoffen, het testen grondstoffen en materialen, kennisontwikkeling met ‘groene biobased chemie’, samenwerking onderwijs, sociale inzet mensen, nieuwe business modellen, ontwikkeling van de regio en vergroening & biodiversiteit.

Wil je meer weten over de ecologische moestuin of wellicht als vrijwilliger meehelpen? Informatie van de Voedselbank Zuidoost Drenthe tref je op de website: www.voedselbankzuidoostdrenthe.nl